Bahan Mudah Lulus Untuk UPSR

Close Learning in the Cloud! Cloud Computing for Teachers & Schools

UPSR தமிழ் மொழி

PSS SJK(T) KERUH

சங்ககால வரலாறும் தமிழ் பிராமிக் கல்வெட்டுகளும்

Saturday, February 6, 2010

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

Malaysia kini sedang memasuki fasa 15 tahun yang kedua ke arah mencapai wawasan 2020. Selaras dengan itu salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia. Klik useful link di sidebar untuk mendapatkan maklumat lanjut...
http://www.prestariang.com.my/resource_centre/PIPP/2007ppp_12_ringkasan.pdf

Post Comment

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...